Pronea Art

Vzdelávame, motivujeme a inšpirujeme ďalšiu generáciu profesionálnych a amatérskych hudobníkov.

Čo robíme

  • Naším dlhodobým cieľom je inštitút zameraný na moderné hudobné štýly, ako aj hudobný biznis, kompozíciu, produkciu a muzikoterapiu. Prostredníctvom workshopov, jam sessions a podujatí budujeme komunitu.

  • Workshopy majú rôznu dĺžku, od 1-dňových až po intenzívne týždňové. Sú zamerané na študentov vo veku 13-25 rokov, ktorí sa chcú venovať jazzu alebo súčasnej hudbe na profesionálnej úrovni. Program zahŕňa kapelové skúšky, individuálne vyučovanie, jam sessions, panelové diskusie, skupinové workshopy, teambuildingové aktivity a záverečný koncert.

Úspechy a ocenenia

  • Absolventi našich workshopov sa dostávajú na svetové hudobné akadémie ako napríklad Trinity Laban v Londýne (kompozícia – Kornélia Nemcová), University of Applied Sciences v Holandsku (hudba k videohrám – Jakub Kokoška), Berklee College of Music v Bostone (hlas – Adriana Holanová) a Guildhall School of Music v Londýne (jazzová flauta – Martina Mihulková).

  • Okrem toho viacerí zakladajú úspešné kapely, s ktorými  vystupujú na významných hudobných festivaloch. Sme preto radi, že vidíme dosah nášho programu na mladých ľudí na Slovensku.

Naši partneri

Naším cieľom je realizovať projektové vyučovanie študentov Pronea v spolupráci s mentormi, s firemnými expertmi partnerských firiem Inovačného Hubu a s pedagógmi Pronea Academy. Študenti budú vedení a podporovaní k tomu, aby objavili svoj talent a svoj potenciál rozvinuli v konkrétnom podnikateľskom, neziskovom alebo inovačnom projekte.

Študent Pronea Academy tak nezíska iba vzdelanie, ale aj praktické pracovné skúsenosti, možnosť na podnikanie, priestor na kreativitu a ochranu vlastných patentov, ktoré ostávajú jeho duševným vlastníctvom.

Naši partneri

Naším cieľom je realizovať projektové vyučovanie študentov Pronea v spolupráci s mentormi, s firemnými expertmi partnerských firiem Inovačného Hubu a s pedagógmi Pronea Academy. Študenti budú vedení a podporovaní k tomu, aby objavili svoj talent a svoj potenciál rozvinuli v konkrétnom podnikateľskom, neziskovom alebo inovačnom projekte.

Študent Pronea Academy tak nezíska iba vzdelanie, ale aj praktické pracovné skúsenosti, možnosť na podnikanie, priestor na kreativitu a ochranu vlastných patentov, ktoré ostávajú jeho duševným vlastníctvom.

Napíšte nám

Pronea Founder

Ondrej Grenčík

Email: ondrej.grencik@pronea.sk

Telefón: + 421 907 765 743

Pronea Project Leader

Štefan Hanus

Email: stefan.hanus@pronea.sk 

Telefón: + 421 905 240 765

Kontaktná adresa:

Ul. 1. mája 226/6

958 01 Partizánske

 

Chcel by som...

7 + 8 =