Pronea Art

Vzdelávame, motivujeme a inšpirujeme ďalšiu generáciu profesionálnych a amatérskych hudobníkov.

Čo robíme

  • Naším dlhodobým cieľom je inštitút zameraný na moderné hudobné štýly, ako aj hudobný biznis, kompozíciu, produkciu a muzikoterapiu. Prostredníctvom workshopov, jam sessions a podujatí budujeme komunitu.

  • Workshopy majú rôznu dĺžku, od 1-dňových až po intenzívne týždňové. Sú zamerané na študentov vo veku 13-25 rokov, ktorí sa chcú venovať jazzu alebo súčasnej hudbe na profesionálnej úrovni. Program zahŕňa kapelové skúšky, individuálne vyučovanie, jam sessions, panelové diskusie, skupinové workshopy, teambuildingové aktivity a záverečný koncert.

Program, aktivity, odbory

Workshopy

1-dňové workshopy na rôzne témy s hosťujúcimi umelcami zamerané na rozšírenie hudobných obzorov.

Letný týždňový workshop

Letný workshop zameraný na hudobné žánre, ktoré nie sú na Slovensku bežne dostupné (pop, jazz, elektronická hudba, hudobný biznis a.i.). Účastníci majú možnosť zažiť intenzívny týždeň plný hudby, workshopy a prednášky na zaujímavé témy, osobný kontakt s lektormi pri individuálnych hodinách a nácvikoch kapiel, jam sessions, a to všetko v živej komunite mladých hudobníkov s rovnakými záujmami a zameraním.

Jam sessions

Pravidelné stretnutia mladých hudobníkov, kde si môžu precvičiť svoje znalosti, zdieľať vedomosti a podeliť sa o svoje hudobné zručnosti.

Úspechy a ocenenia

  • Absolventi našich workshopov sa dostávajú na svetové hudobné akadémie ako napríklad Trinity Laban v Londýne (kompozícia – Kornélia Nemcová), University of Applied Sciences v Holandsku (hudba k videohrám – Jakub Kokoška), Berklee College of Music v Bostone (hlas – Adriana Holanová) a Guildhall School of Music v Londýne (jazzová flauta – Martina Mihulková).

  • Okrem toho viacerí zakladajú úspešné kapely, s ktorými  vystupujú na významných hudobných festivaloch. Sme preto radi, že vidíme dosah nášho programu na mladých ľudí na Slovensku.

Naši partneri

Naším cieľom je realizovať projektové vyučovanie študentov Pronea v spolupráci s mentormi, s firemnými expertmi partnerských firiem Inovačného Hubu a s pedagógmi Pronea Academy. Študenti budú vedení a podporovaní k tomu, aby objavili svoj talent a svoj potenciál rozvinuli v konkrétnom podnikateľskom, neziskovom alebo inovačnom projekte.

Študent Pronea Academy tak nezíska iba vzdelanie, ale aj praktické pracovné skúsenosti, možnosť na podnikanie, priestor na kreativitu a ochranu vlastných patentov, ktoré ostávajú jeho duševným vlastníctvom.

Naši partneri

Naším cieľom je realizovať projektové vyučovanie študentov Pronea v spolupráci s mentormi, s firemnými expertmi partnerských firiem Inovačného Hubu a s pedagógmi Pronea Academy. Študenti budú vedení a podporovaní k tomu, aby objavili svoj talent a svoj potenciál rozvinuli v konkrétnom podnikateľskom, neziskovom alebo inovačnom projekte.

Študent Pronea Academy tak nezíska iba vzdelanie, ale aj praktické pracovné skúsenosti, možnosť na podnikanie, priestor na kreativitu a ochranu vlastných patentov, ktoré ostávajú jeho duševným vlastníctvom.

Napíšte nám

Pronea Founder

Ondrej Grenčík

Email: ondrej.grencik@pronea.sk

Telefón: + 421 907 765 743

Pronea Project Leader

Štefan Hanus

Email: stefan.hanus@pronea.sk 

Telefón: + 421 905 240 765

Kontaktná adresa:

Rudolfa Jašíka 159/10

958 01 Partizánske

Chcel by som...

5 + 1 =